Veri Yönetimi Beyanı

1.1 Giriş

Veri Yönetimi Beyanı'nın (bilgilerin) kapsamı, altbilgide listelenen alan adreslerinde bulunan sistemi ve buna bağlı uygulamaların ve ağların hukuki ilişkilerini kapsar. Mevcut Belge mevcut Web Sitesinin alt kısmına yerleştirilmiştir, birçok dilde mevcuttur, belirtilen tarihten itibaren geçerli olur ve iptal edilene kadar geçerlidir. Kullanıcı, Siteyi kullanarak, özellikle sipariş verirken ve ilgili alanı açıkça işaretleyerek, Sitenin kullanımına ilişkin tüm düzenlemelerin kendisi için de otomatik olarak geçerli olacağını kabul etmiş olur. 

Kullanıcı, Şirket tarafından İşletilen Web Sitesine erişim sağlarsa veya ilgili uygulamaları kullanırsa, içeriklerini herhangi bir şekilde okursa, Belge içeriğinin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul eder. İşletmeci, Belgenin içeriğini geriye dönük olmayan tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

1.2 Veri yöneticileri, operatörler

1.2.1 Macar vi̇nyet Enternova Kft. (Şirket), bu sistemde Macaristan'daki ücretli yol ağlarında sürüş haklarını (otoyol çıkartmaları) satmaktadır. Sonuç olarak, Macaristan karayolu ağı için otoyol çıkartmalarının satışı ile ilgili her şey Enternova Kft'nin sorumluluğu ve yetkisi ile ilişkilendirilecektir. Macaristan karayolu kullanıcı ücretleri, bu ayrı hizmetlerin burada aynı sistemde kullanılabileceği gerçeğine bakılmaksızın, Macaristan dışındaki ücretli yol ağıyla ilgili hizmetlerden ayrı olarak ele alınmalıdır.

 • Macar olmayan vi̇nyet'in satışından dolayı hukuki bir anlaşmazlık çıkması durumunda Enternova Kft. sorumlu tutulamaz.
 • Enternova Kft., Macaristan dışındaki otoyol çıkartmalarının satışından doğan tüm sorumluluğu reddeder.

Enternova Kft.'nin verileri:

 • 2116 Zsámbok Hunyadi Caddesi 1.
 • Vergi numarası: 24892955-2-13
 • Şirket kayıt numarası: 13 09 186967

Enternova Kft.'ye iletişim menüsünden ve altbilgiden destek bileti sistemi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Verilen destek bildirimi açıldığında içeriği Enternova Kft.'nin yetki alanına giriyorsa işlenmek üzere otomatik olarak kendisine yönlendirilir.

1.2.2 Macar Dışı vi̇nyet

Bu sistemde, Network Line Ltd. (Şirket), Macaristan'da bulunmayan ücretli yol ağlarında sürüş haklarını (otoyol çıkartmaları) satmaktadır. Sonuç olarak, Macaristan dışındaki karayolu ağı için otoyol çıkartmalarının satışıyla ilgili her şey, Network Line Ltd.'nin sorumluluğu ve yetkisiyle ilişkilendirilecektir. Macar olmayan yol kullanıcı ücretleri, bu ayrı hizmetlerin burada aynı sistemde kullanılabileceği gerçeğine bakılmaksızın, Macaristan ücretli yol ağıyla ilgili hizmetlerden ayrı olarak yönetilmelidir.

 • vi̇nyet'in Macaristan'da satışından dolayı hukuki bir anlaşmazlık çıkması durumunda Network Line Ltd. sorumlu tutulamaz.
 • Network Line Ltd. , Macaristan otoyol çıkartmalarının satışından doğan tüm sorumluluğu reddeder.

Network Line Ltd.'nin verileri:

 • Hova Villaları 1
 • BN3 3DH
 • Brighton ve; Hove
 • Vergi numarası: 22013 28802

Network Line Ltd'ye iletişim menüsünden ve alt bilgiden destek bildirim sistemi aracılığıyla ulaşılabilir. Belirli bir destek bildirimi açıldığında içeriği, Network Line Ltd.'nin yetki alanına giriyorsa, işlenmek üzere otomatik olarak kendisine yönlendirilir. 

1.2.4 Ek veri denetleyicileri

Şerit Ödeme İşleyicisi
Cloudflare CDN Ağı
Kboss.hu Faturalandırma
SMS İşleyicisi
Google
APP Mağazası IOS

1.3 Konsept tanımları

 • Web sitesi: Altbilgideki alan adresleri ve ilgili uygulamalar aracılığıyla erişilebilen açık bir sistem.
 • GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği): Avrupa Birliği'nin yeni Veri Koruma Yönetmeliği.
 • Veri yönetimi: kişisel veriler veya veri dosyaları üzerinde otomatik veya otomatik olmayan bir şekilde gerçekleştirilen toplama, kayıt, organizasyon, segmentasyon gibi herhangi bir işlem veya işlemler dizisi, depolama, dönüştürme veya değiştirme, sorgulama, görüntüleme, kullanma, iletişim kurma, iletme, dağıtma veya başka şekilde kullanılabilir hale getirme, koordine etme veya bağlama, sınırlama, silme veya yok etme.
 • Veri yöneticisi, veri işleyicisi: veri yöneticisi adına kişisel verileri yöneten gerçek veya tüzel kişi, kurum veya herhangi bir kuruluş ve kişisel veri yönetiminin amaçları ve araçları bağımsız olarak veya başkalarıyla birlikte tanımlar. Veri yönetiminin amaçları ve araçları AB veya üye devlet hukuku tarafından belirlenmişse, veri denetleyicisi veya veri denetleyicisinin atanmasına ilişkin özel hususlar da AB veya üye devlet hukuku tarafından tanımlanabilir.
 • Operatörler, Şirketler: Web Sitesinin operatörleri ve sahipleri.
 • Kişisel veriler: kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (veri sahibi) ilişkin her türlü bilgi. Bir gerçek kişi, özellikle isim, numara, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya kimliği belirlenebilir gerçek kişinin sosyal kimliği.
 • Veri sahibinin rızası: Veri sahibinin iradesinin yeterli bilgiye dayalı olarak gönüllü, spesifik ve açık bir beyanı olup, veri sahibi bunu bir beyan yoluyla belirtir. İlgili kişisel verilerin açık bir şekilde işlenmesine rıza gösterdiğine dair beyan veya açık bir teyit eylemi.
 • Veri koruma olayı: İletilen, saklanan veya başka bir şekilde işlenen kişisel verilere kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim anlamına gelen bir güvenlik ihlali, erişim.
 • Üçüncü taraf: veri sahibi, veri denetleyicisi, veri işleyicisi veya veri sahibi kişilerle aynı olmayan gerçek veya tüzel kişi, kurum veya başka herhangi bir kuruluş veri denetleyicisi veya veri işleyenin doğrudan kontrolü altında kişisel verileri işlemeye yetkili olan.
 • Kullanıcı: Web Sitesinin ziyaretçileri, kullanıcıları, müşterileri (etkilenen kişiler).

1.4 Veri yönetimi ve işleme yönergeleri

Veri Sorumlusu, kişisel verileri güncel veri yönetimi bilgilendirme hükümlerine uygun olarak işlediğini ve özellikle aşağıdaki hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu beyan eder:

 • Kişisel veriler, ilgili Kullanıcı için yasal ve adil olmanın yanı sıra şeffaf bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için toplanabilir.
 • Kişisel verilerin işlenme amacı uygun ve ilgili olmalı ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde olmalıdır.
 • Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır. Yanlış kişisel veriler derhal silinmelidir.
 • Kişisel veriler, yalnızca gerekli süre boyunca veri sahiplerinin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlayacak şekilde saklanmalıdır. Kişisel veriler, yalnızca kamu yararına arşivleme veya istatistiksel amaçlarla saklanması durumunda daha uzun bir süre saklanabilir.
 • Kişisel veriler, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye, verilerin kazara kaybolmasına, imha edilmesine veya zarar görmesine karşı koruma da dahil olmak üzere uygun teknik veya organizasyonel önlemlerin uygulanmasıyla kişisel verilerin yeterli güvenliği sağlanacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Veri koruma ilkeleri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin tüm bilgilere uygulanmalıdır.
 • 1.5 İşlenen veriler ve hukuki dayanağı

  Veri yönetiminin yasal dayanağı, veri sahibinin rızasına ve aşağıdaki yasaya dayanmaktadır. Elektronik ticaret hizmetleri ve bunlarla ilgili hizmetler bilgi toplumu sorunlarına ilişkin bazı AB düzenlemeleri ek bilgi sağlar.

  Web Sitesini ziyaret ederken ziyaretçilerin belirli parametreleri otomatik olarak kaydedilmektedir.

  Bu kayıt parametreleri, Web Sitesinin program kodunun bunlardan neyi tanımlayabildiğine bağlı olarak, belirli bir Kullanıcı için aşağıdakiler olabilir:

  • Ziyaretlerin giriş zamanı, sitede geçirilen süre, bu süre içinde gerçekleştirilen faaliyetler, çıkış zamanı.
  • Ziyaretçinin tarayıcı türü, çözünürlüğü, dili, işletim sistemi, bilgisayar cihazı türü.
  • Ziyaretçi IP adresi.

  Bu verilerin işlenmesinin amacı kalite güvencesi ve web sitesi istatistikleridir. Bu veri yönetiminin süresi: Kullanıcı aksini belirtmediği sürece 5 yıldır.

  1.6 Web Sitesinde yönetilen veriler

  İşlenen verinin kapsamı, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel ad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura adı, fatura adresi, vergi numarası, araç plaka numarası, menşe ülkesi (bölge). Sigorta konularında, söz konusu sigortanın sonuçlandırılması için gerekli olan diğer kişisel veriler. Yönetilen bu veriler, söz konusu (Üçüncü Taraf) sigorta şirketinin Veri Yönetimi Düzenlemelerine göre işlenir.

  Veri yönetiminin amacı; Web Sitesinin tam olarak kullanılması, satın alma sözleşmesinin oluşturulması, içeriğinin belirlenmesi, performansının izlenmesi, ortaya çıkan ücretlerin faturalanması ve ilgili taleplerin icra edilmesidir.

  Kullanıcının ayrıca rıza vermesi durumunda Web Sitesi, örneğin haber bültenleri veya diğer doğrudan pazarlama mesajlarının gönderilmesi amacıyla Kullanıcının belirli kişisel verilerini işleyebilir.

  1.6.1 Veri yönetiminin süresi, verilerin silinmesi için son tarih

  Veri sahibinin talebi üzerine, işlenen veriler madde 1.7'ye göre 48 saat içinde silinmelidir, diğer durumlarda madde 1.5 uygulanır. Muhasebe makbuzları söz konusu olduğunda muhasebe makbuzlarının, içerdiği veriler için zorunlu saklama süresi olarak da kabul edilen Muhasebe Kanunu hükümlerine göre saklanması gerekmektedir.

  1.7 Önemli veri yönetimi bilgileri, veri silme talebi

  Veri yönetiminin süresi her zaman belirli kullanıcı amacına bağlıdır. Etkilenen bir kişi olarak Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine itiraz edebilir. Kullanıcı, verilerin silinmesini isteme hakkına sahip olduğunu kanıtlaması halinde, önceden verilerin silinmesini talep edebilir. Veri silme talebi, web sitesinin destek bildirim sistemi aracılığıyla yazılı olarak iletilebilir. Veri Sorumlusu, hak sahibi kişinin gerçekten verilerin silinmesini talep ettiği açık değilse, ek kimlik verileri talep edebilir.

  1.8 Bülten, DM etkinliği

  İşletmeci, yayınlanan bilgi ve açıklamalara dayanarak ilgili yasal hükümlere tam olarak uyduğunu beyan eder. Ekonomik Reklamcılık Faaliyetlerinin Temel Koşulları ve Bazı Sınırlamaları Hakkında Kanun uyarınca Kullanıcı, İşletmecinin reklam teklifleri ve diğer postalar için kendisine sağlanan iletişim bilgilerinden kendisiyle iletişime geçmesine ve kişisel verilerinin bu amaç doğrultusunda işlenmesine önceden açıkça izin verebilir. reklam teklifleri göndermek. İşlenen verilerin kapsamı: kişisel ad, e-posta adresi, telefon numarası, tarih.

  Veri yönetiminin yasal dayanağı: Kullanıcı, sınırlama veya gerekçe olmaksızın teklif gönderimi aboneliğinden çıkabilir. Gönderilen bültenlerin alt kısmında yer alan "abonelikten çık" bağlantısına tıklayarak bülten aboneliğinden çıkabilirsiniz, bu durum tekrar abone olduğunuza kadar sürebilir.

  Reklam veren, reklam hizmet sağlayıcısı ve reklamı veren kişi, rıza beyanı veren kişilerin kişisel verilerinin, rızada belirtilen kapsamda kaydını tutar. Bu sicile kaydedilen, reklamın alıcısına ilişkin veriler, yalnızca rıza beyanı hükümlerine uygun olarak ve iptal edilene kadar işlenebilir.

  1.9 Veri yönetimine ilişkin haklar

  Veri sahibi, kişisel verilerinin yönetimine ilişkin olarak veri sorumlusundan bilgi talep edebilir, kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini veya engellenmesini talep edebilir. Kullanıcının, işlenen verileriyle ilgili herhangi bir sorusu olması veya verileriyle ilgili bilgi talep etmesi halinde, bunu sitenin destek ticket sistemi üzerinden gerçekleştirebilir. Veri aktarımının hukuki dayanağı, Kullanıcının rızasının yanı sıra, elektronik ticaret hizmetleri ve bilgi toplumu ile ilgili hizmetlere ilişkin belirli konulardaki Avrupa Birliği düzenlemeleridir.

  Veri sorumlusu, veri yönetimi faaliyetlerini veri sahiplerinin mahremiyetinin korunmasını sağlayacak şekilde planlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Veri işleyen, veri sorumlusunun veya faaliyet konusu kapsamında, verinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu gibi, ilgili mevzuatın ve diğer verilerin uygulanması için gerekli olan teknik ve organizasyonel tedbirleri almak ve usul kurallarını oluşturmakla da yükümlüdür. ve gizlilik kuralları.

  Veriler, özellikle yetkisiz erişime, değişikliğe, aktarıma, ifşa edilmeye, silinmeye veya yok edilmeye, ayrıca kazara yok edilmeye ve hasara karşı ve ayrıca kullanılan teknolojideki değişiklikler nedeniyle erişilemez hale gelmeye karşı uygun önlemlerle korunmalıdır. Çeşitli sicillerde elektronik olarak yönetilen veri dosyalarının korunması amacıyla, sicillerde saklanan verilerin, kanunda aksi öngörülmediği sürece, veri sahibine doğrudan bağlanamaması ve atanamamasının sağlanması gerekmektedir.

  Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi sırasında veri yöneticisi ve veri işleyicisi ek önlemlerle şunları sağlar:

  • Yetkisiz veri girişinin önlenmesi.
  • Veri iletim ekipmanlarını kullanarak otomatik veri işleme sistemlerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasının önlenmesi.
  • Veri iletim ekipmanı kullanılarak kişisel verilerin hangi kuruluşlara aktarıldığı veya aktarılabileceğinin doğrulanabilirliği ve tespit edilebilirliği.
  • Hangi kişisel verilerin otomatik veri işleme sistemlerine, ne zaman ve kim tarafından girildiğinin doğrulanabilirliği ve belirlenebilirliği.
  • Kurulu sistemlerin arıza durumunda eski haline döndürülebilmesi ve otomatik işlemler sırasında meydana gelen hatalara ilişkin rapor hazırlanması.

  Veri yöneticisi ve veri işleyen, veri güvenliğine ilişkin önlemleri belirlerken ve uygularken her zaman en son teknolojiyi dikkate almalıdır. Olası birkaç veri yönetimi çözümü arasından, veri denetleyicisi için orantısız bir zorluk oluşturmadığı sürece, kişisel verilerin daha yüksek düzeyde korunmasını sağlayan çözüm seçilmelidir.

  Veri sorumlusu, veri iletiminin hukuka uygunluğunu kontrol etmek ve veri sahibini bilgilendirmek amacıyla, kendisi tarafından yönetilen kişisel verilerin iletim tarihini, veri aktarımının yasal dayanağını ve alıcısını içeren ve takip edilebilir kılan çeşitli otomatik günlük kayıtları tutar. veri iletimi, iletilen kişisel verilerin kapsamının tanımı ve kanunlarla tanımlanan diğer verilerde veri işleme şartları.

  Veri sorumlusunun veri sahibinin düzeltme, engelleme veya silme talebini, talebin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde yerine getirmemesi halinde, veri sorumlusu düzeltme, engelleme veya silme talebinin reddedilmesinin fiili ve hukuki gerekçelerini yazılı olarak bildirir. Düzeltme, silme veya engelleme talebinin reddedilmesi halinde veri sorumlusu, veri sahibini hukuki yollara ilişkin bilgilendirecektir.

  Veri sahibi, veri sorumlusuna sunduğu kendisiyle ilgili kişisel verileri alma hakkına sahiptir. Veri sahibi, kendisi ile hukuki açıdan olumsuz etki yaratacak, yalnızca otomatik veri yönetimine dayanan bir kararın kapsamına girmeme hakkına sahiptir; bu karar, veri sahibi ile veri sahibi arasındaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olmadıkça uygun koruma önlemlerinin oluşturulmasına ek olarak AB hukukunun izin verdiği ölçüde veri denetleyicisi veya ilgili kişinin buna açıkça rıza göstermesi.

  2.1 Son Hükümler

  Kullanıcı tarafından sağlanan veriler sunucular tarafından saklanır. Verilere yalnızca işletme personeli erişebilir ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesinden hepsi sorumludur.

  Mevcut bilgilerde bir hata veya eksiklik fark ederseniz, lütfen bu durumu bize derhal bildirin. Çalışanlarımız en küçük Kullanıcı veya ziyaretçi anlaşmazlığını ele almak için ellerinden geleni yapacak ve gerekirse mevcut Veri Yönetimi Beyanı'nı tamamlayacak veya değiştirecektir.

  2.2 Veri yönetimine ilişkin haklar

  • Bilgi talep etme hakkı:
   Hangi verilerinizin, hangi yasal dayanağa, hangi veri yönetimi amacına yönelik, neyden yapıldığına dair destek bildirim sistemi aracılığıyla bizden bilgi talep edebilirsiniz. kaynak ve ne kadar süreyle. Talebiniz üzerine, talepte belirttiğiniz e-posta adresine en geç 30 gün içerisinde bilgi göndereceğiz.
  • Düzeltme hakkı:
   Destek bildirim sistemi aracılığıyla bizden bazı verilerinizi değiştirmemizi isteyebilirsiniz. Talebiniz üzerine en geç 30 gün içerisinde bu konuyla ilgileneceğiz ve talepte belirttiğiniz e-posta adresine bilgi göndereceğiz.
  • Silme hakkı:
   Destek bildirim sistemi aracılığıyla bizden verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Talebiniz üzerine bunu maksimum 30 gün içinde yapacağız ve bilgileri talepte belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz.
  • Engelleme hakkı:
   Destek bildirim sistemi aracılığıyla bizden verilerinizi engellememizi isteyebilirsiniz. Engelleme, belirttiğiniz neden verinin saklanmasını gerekli kıldığı sürece devam eder. Talebiniz üzerine bunu maksimum 30 gün içinde yapacağız ve bilgileri talepte belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz.
  • İtiraz hakkı:
   Destek bildirim sistemi aracılığıyla veri işlemeye itiraz edebilirsiniz. İtirazı, başvurunun iletilmesinden itibaren en fazla 15 gün içinde inceleyeceğiz, geçerliliğine ilişkin karar vereceğiz ve kararınızı size e-posta yoluyla bildireceğiz.
  • Veri yönetimiyle ilgili yasal yaptırım olanakları:
   Yasa dışı veri yönetimiyle karşılaştığınızda, destek bildirim sistemi aracılığıyla bizi bilgilendirin, böylece yasal durumu geri yüklemeniz mümkün olur kısa bir zaman içinde. Sizin iyiliğiniz için, söz konusu sorunu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacağız.

  Yasal statünün geri getirilemeyeceğini düşünüyorsanız veya restorasyon beklentilerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla şikayetiniz için yasal telafi talebinde bulunabilirsiniz: Avrupa .eu

  Veri yönetiminin dayandığı mevzuat:

  • Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest akışına ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına ve 95/46/EC sayılı Tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2016/679 Sayılı AB Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (27 Nisan 2016) (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) .
  • 2011'in CXII'si Bilginin kendi kaderini tayin etme hakkı ve bilgi edinme özgürlüğüne ilişkin yasa.
  • Kamu kayıtlarının, kamu arşivlerinin ve özel arşiv materyallerinin korunmasına ilişkin 1995 tarihli LXVI. kanun.
  • Kamu görevlerini yerine getiren organların belge yönetimine ilişkin genel şartlara ilişkin 335/2005 sayılı Kanun. (XII.29.) Hükümet kararnamesi.
  • 2001 CVIII'i Elektronik ticari hizmetlerin ve bilgi toplumuyla ilgili hizmetlerin belirli konularına ilişkin kanun.
  • Elektronik iletişimlere ilişkin 2003 tarihli C Yasası.
  • Hizmet sağlayıcı, kişisel verilerin yönetimine ilişkin yasal gerekliliklere, özellikle de Avrupa Parlamentosu ve Konseyin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü hükümlerine tam olarak uymayı amaçlamaktadır.

  Bu Veri Yönetimi Bildirimi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve verilerin serbest akışına ilişkin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü esas alınarak ve 2011 tarihli CXII dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bilginin Kendi Kaderini Belirleme Hakkı ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanununun içeriği hakkında.

  Veri yönetimi soruları ve talepleri, web sitesinin iletişim menüsünde ve altbilgisinde yer alan destek bildirim sistemi aracılığıyla iletilebilir.

  etiket.hu I evignet24.com I evignet24.eu

  01/06/2023