Diaľničná známka

Diaľničná známka

Maďarsko

Maďarsko

Kúpiť diaľničnú známku
Údaje o vozidle
Ďialničná známka
Zhrnutie
Platba

Platba mýta

Maďarsko

Maďarsko - 2024

Kalkulátor mýta

Na zobrazenie ceny elektronická diaľničnej známky zadajte nasledujúce údaje:

1
2
3
Vaša rezervácia je úspešná!
Čakanie na stiahnutie.
()
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 deň - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
10-dňová - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 mesiac - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Okres, ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 deň - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
10-dňová - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 mesiac - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Okres, ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 deň - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
10-dňová - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 mesiac - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Okres, ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 deň - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
10-dňová - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 mesiac - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Okres, ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 deň - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
10-dňová - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
1 mesiac - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *
Elektronická diaľničná známka (Auxil, Comfortia)
Okres, ročná - Maďarsko
(platí do dnešnej polnoci)
1x
Total *Centralizovaný predaj vnútroštátneho mýta sa vykonáva na základe zákona CC. z roku 2011 a vládneho nariadenia č. 356/2012 (XII. 13.) .

Copyright 2024. Národná licencia na mobilné platby: BO/225/6/2023/104

Informácie o diaľniciach


Nákup diaľničnej známky Maďarsko - Online 2024

Maďarsko prevádzkuje diaľnice pomocou moderného elektronického národného mýta.

Na používanie diaľnic použitie digitálnej diaľničnej známky je nevyhnutné.

Keďže na maďarských diaľniciach nie sú mýtne brány so závorami, odporúča sa kúpiť si oficiálnu diaľničnú známku online.

Elektronická diaľničná nálepka musí byť k dispozícii najmenej 30 minút pred vjazdom na diaľnicu.

Kúpa mýta online je pohodlná, rýchla a okamžitá.

Objednať si oficiálnu diaľničnú známku je jednoduché, stačí iba uviesť niekoľko povinných údajov.

Pre zrýchlenie procesu nákupu nie je nutná zložitá registrácia prostredníctvom e-mailu a nie je potrebné stiahnutie mobilnej aplikácie.

Stiahnutie je možné spustiť výberom typu vozidla.

Lehota platnosti a výber diaľničnej známky. Následne zadajte evidenčné číslo vášho vozidla a vyberte krajinu, v ktorej je vaše vozidlo zaregistrované (na základe evidenčného čísla).

Platba a stiahnutie

Po zadaní e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla môžete dokončiť objednávku prostredníctvom bezpečného platobného portálu SSL.

Po nákupe by ste mali e-mailom a SMS správou obdržať požadované potvrdenie o zaplatení mýta, ako aj doklad o kúpe a prípadne faktúru.

Po úspešnom nákupe už nemáte nič iné na starosti. Súčasne s potvrdením bude vaše evidenčné číslo vozidla zaregistrované v národnej diaľničnej sieti.

Ako postupovať v prípade chýb pri zadaní

Ak ste pri nákupe zadali nesprávne údaje a všimnete si to až pri doručení potvrdenia, okamžite nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Ďalšie užitočné informácie

Na maďarských diaľniciach funguje 24-hodinový kamerový systém. Okrem toho počas svojho cestovania môžete očakávať mobilné kontrolné stanovištia. Systémy nepretržite zaznamenávajú evidenčné čísla prechádzajúcich vozidiel a platnosť diaľničnej známky.

V prípade maďarských spoplatnených ciest nie je možné zakúpiť si diaľničnú známku dodatočne a nie je stanovená žiadna čakacia lehota.

Preto odporúčame zakúpiť si mýtnu známku online bezodkladne, aby ste sa vyhli prípadným nežiaducim sankciám.

V roku 2024 sa pokuta bude pohybovať od 300 do 500 €

Na základe dohody medzi krajinami možno pokuty vymáhať jednotne v celej Európe bez ohľadu na štátnu príslušnosť majiteľa. V praxi je to také isté, ako keby ste sa priestupku dopustili vo svojej domovskej krajine.


 BO/225/6/2023/104. § CC. 356/2012. (XII. 13.) 

Bezproblémové cestovanie