FAQ

Co to jest winiety?
- +

W większości krajów za korzystanie z niektórych dróg, dróg ekspresowych i autostrad należy uiścić opłatę. Nie ma różnicy w wysokości opłat, jeśli tablica rejestracyjna (numer rejestracyjny) danego pojazdu jest taka sama jak w kraju docelowym (miejscowy mieszkaniec, lokalny obywatel) lub inna (np. pojazd przyjeżdżający z innego kraju) , obywatel innego kraju). W wielu miejscach cena winiety obejmuje opłatę za przejazd drogami, które nie są autostradami, ale nadal podlegają opłatom. A w niektórych krajach istnieją drogi płatne, z których nie można korzystać z naklejką autostradową, a jedynie po uiszczeniu osobnej opłaty. Nazwa „naklejka” w rzeczywistości nie jest odpowiednia, ponieważ w wielu krajach zaprzestano produkcji prawdziwych naklejek. Niezależnie od tego, potoczne określenie „naklejka autostradowa” zadzwoń także po opłatę elektroniczną. Oficjalna nazwa: opłata lub opłata drogowa.

Dlaczego winiety jest konieczny?
- +

Winiety należy zakupić przed wjazdem na jakąkolwiek drogę oznaczoną znakiem autostrady. Winiety jest niezbędny, aby uniknąć kar finansowych.

Kto powinien to kupić?
- +

Winiety nie jest powiązany z właścicielem pojazdu, ale z tablicą rejestracyjną. Dlatego może go kupić każdy, do dowolnego pojazdu i dowolnego numeru rejestracyjnego.

Kiedy kupić?
- +

Zaleca się zakup winiety co najmniej 30 minut przed wyjazdem na autostradę.

Typy Winiety
- +

W poszczególnych krajach mogą występować różnice w klasyfikacji kategorii pojazdu. Pomoże Ci w tym okno informacyjne w sekcji zakupów online.

Czy muszę się rejestrować, żeby kupić winiety?
- +

Nie ma konieczności rejestracji w systemie Evignet24, dzięki czemu system jest szybszy i łatwiejszy w zarządzaniu, bez długotrwałych procesów rejestracyjnych.

Czy winiety jest również niezbędny do przyczepy?
- +

Tak, dla lawety i przyczepy wymagany jest oddzielny winiety.

Czy winiety można kupić do motocykli?
- +

Tak. Jednak w niektórych krajach motocykliści mogą korzystać z autostrad bezpłatnie. Jeśli nie znajdziesz w systemie symbolu motocykla, oznacza to, że w danym kraju nie ma potrzeby używania winiety dla motocykla.

Jak kupić?
- +

To jest bardzo proste. Wybierz typ pojazdu, okres ważności naklejki i insygnia. „Znak Majesty” to znak identyfikacyjny kraju znajdujący się na tablicy rejestracyjnej, który jest taki sam jak kraj, w którym zarejestrowany jest pojazd. Dlatego ważne jest, aby znak majestatu nie był znakiem kraju docelowego, ale własnego kraju. Wreszcie możesz zapłacić kartą bankową.

Czy winiety można kupić już po fakcie?
- +

NIE. Dlatego jeśli winiety nie będzie dostępny w odpowiednim czasie lub zostanie zamówiony z błędnie wpisanymi danymi, należy spodziewać się kary.

Co dzieje się po zakupie?
- +

System automatycznie wysyła potwierdzenie e-mailem (w wielu przypadkach także SMS-em). W załącznikach do wiadomości e-mail należy odszukać dokument zawierający dane pojazdu i sprawdzić poprawność danych.

Jak dużo czasu to zajmuje?
- +

W przypadku niektórych krajów rejestracja w systemie może zająć minutę lub dwie, natomiast w przypadku innych krajów rejestracja w systemie może zająć nieco więcej czasu. Składając zamówienie, w okienku informacyjnym możesz sprawdzić, ile czasu zajmuje wprowadzenie identyfikatora pojazdu do systemu w danym kraju.

Zakup z nieprawidłowymi danymi
- +

Wadą zakupu winiety z nieprawidłowymi danymi w przypadku niektórych zarządców dróg jest to, że dane można zmienić tylko za dopłatą i tylko przez kilka minut. Jednak w przypadku większości zarządców dróg nie ma absolutnie możliwości późniejszej modyfikacji danych, szczególnie jeśli winiety już weszło w życie. Jednak system Evignet24 zapewnia również całkowicie unikalną usługę i automatycznie do każdego zakupu dodaje usługę Comfortia©, za pomocą której można później modyfikować dane, pod warunkiem, że data ważności będzie późniejsza. Związane z tym ryzyko kosztowe, opłata administracyjna i administracja są świadczone bezpośrednio przez Evignet24 klientom w ramach usługi Comfortia©. Comfortia© to usługa wliczona w podstawową cenę zakupu, która jednak stanowi wartość dodaną. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie Warunki umowy.

Czy mogę anulować zakup?
- +

U większości operatorów dróg nie jest to możliwe, ale operator Evignet24 udostępnia tę opcję również w ramach zaawansowanej usługi Comfortia©. Jeżeli pomiędzy datą rozpoczęcia ważności winiety a złożeniem wniosku upłynęło co najmniej 48 godzin, istnieje możliwość anulowania naklejki i zwrotu pełnej kwoty. Można o to poprosić w zgłoszeniu pomocy technicznej co najmniej 48 godzin przed datą wejścia w życie. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie Warunki umowy.

Nie otrzymano potwierdzenia
- +

Na koncie e-mail „niezamówione” i inne foldery również powinny zostać sprawdzone. Może być konieczne naciśnięcie jednego z przycisków „ta wiadomość nie jest spamem”, „przenieś do skrzynki odbiorczej” lub „ten nadawca jest zaufany”. Jeśli nigdzie nie można znaleźć dokumentu zawierającego numer rejestracyjny, konieczne jest otwarcie zgłoszenia do pomocy technicznej w menu kontaktowym lub w stopce. Ważne jest, aby nie wjeżdżać na płatny odcinek drogi do czasu otrzymania paragonu, który niewątpliwie należy do pojazdu, do którego należy zlecenie. Oprócz sekcji docelowej na paragonie należy podać także numer tablicy rejestracyjnej, okres, kategorię pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, numer podwozia lub inny identyfikator pojazdu. Faktura, paragon, SMS i inne potwierdzenia nie są same w sobie dowodem!

Jak długo ważny jest winiety?
- +

Okres ważności i datę rozpoczęcia obowiązywania należy wybrać w trakcie składania zamówienia. Data wejścia w życie może być późniejsza. Dlatego winiety można zamówić z kilkudniowym lub tygodniowym wyprzedzeniem.

Chcesz wydrukować?
- +

winiety, który możesz tutaj kupić, jest w formacie cyfrowym (elektronicznym), więc nie musisz go drukować. Kontrolę przeprowadzają automatyczne kamery na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Czy istnieje serwis flotowy?
- +

Tak, więc jeśli posiadasz lub zarządzasz więcej niż 5 pojazdami, poproś o naszą wyjątkową ofertę za pośrednictwem systemu zgłoszeń do pomocy technicznej dostępnego w menu kontaktowym i w stopce.

Co można zrobić w przypadku mandatu?
- +

Za korzystanie z dróg płatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada właściciel pojazdu (kierowca, operator, najemca, najemca). Osoba korzystająca z pojazdu mechanicznego ma obowiązek upewnić się ponad wszelką wątpliwość, czy posiada ważną opłatę za korzystanie z drogi, czyli zaświadczenie winiety oraz czy dane zawarte w zaświadczeniu odpowiadają rzeczywistości. Żadna inna osoba ani firma nie może ponosić odpowiedzialności za grzywnę lub inne szkody, nawet jeśli osoba ukarana grzywną uważa, że ​​sama zachowała się prawidłowo. Może być tylko jeden wyjątek, będący ponad wszelką wątpliwość dowodem na to, że przed wjazdem na autostradę samochód miał już ważną naklejkę autostradową i wszystkie jego dane są takie same. Zdarza się to bardzo rzadko i nazywa się błędem technicznym. W przypadku mandatu możesz skorzystać z naszej usługi Auxil©, która dostępna jest w menu kontakt oraz w stopce.

Na czym polega usługa Auxil©?
- +

Usługa Auxil© jest świadczona wyłącznie przez system Evignet24 w ramach zakupu. W ramach usługi Auxil© dostępna jest pomoc prawna, która może przynieść skuteczny postęp w przypadku kar finansowych. Usługę można zamówić w przypadku każdego zdarzenia związanego z winiety w dowolnym kraju Europy Środkowej, niezależnie od tego, gdzie, kiedy i w jaki sposób zakupiono winiety. Pomoc prawna Auxil© pomaga pokonać bariery językowe oraz proces wynikający z braku wiedzy prawniczej, który ma na celu uchylenie, obniżenie, słuszność i docelowo rozłożenie kary na raty. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie kwoty kary wyższej niż 250 euro oraz posiadanie oficjalnego pisma karnego z datą nie starszą niż 30 dni kalendarzowych. Usługa Auxil© nie nakłada limitu 250 euro na klientów Evignet24 winiety, zatem klienci Evignet24 mogą korzystać z usługi bezpłatnie po uiszczeniu dowolnej kwoty kar, ponieważ usługa Auxil© jest wliczona w cenę zakupu winiety. Dostęp do usługi Auxil© znajdziesz w menu kontaktowym oraz w stopce. Dalsze szczegóły można znaleźć w dokumencie warunków umowy.

Na czym polega usługa Comfortia©?
- +

Usługa Comfortia© świadczona jest wyłącznie poprzez system Evignet24 w ramach zakupu. Usługa Comfortia© oferuje możliwość późniejszej modyfikacji danych winiety oraz możliwość rezygnacji w oparciu o gwarancję zwrotu pieniędzy. Zakup winiety z błędnymi danymi np. w fizycznych punktach zakupu może mieć tę wadę, że po wyjściu z kasy nie będzie już możliwości zmiany danych. W niektórych krajach dane można modyfikować jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty, której administracja może znacznie utrudnić podróżowanie. System Evignet24 zapewnia zupełnie unikalną usługę, inną niż zwykle i automatycznie do każdego zakupu dodaje usługę Comfortia©, za pomocą której dane można modyfikować nawet później. W przypadku anulowania lub uznania, jeśli pomiędzy datą rozpoczęcia ważności winiety a złożeniem wniosku upłynęło co najmniej 48 godzin, istnieje możliwość anulowania winiety i zwrotu pełnej kwoty. Związane z tym ryzyko kosztowe, opłata administracyjna i administracja oparta na zasobach ludzkich są świadczone bezpośrednio klientom przez Evignet24 w ramach usługi Comfortia©. Comfortia© to usługa zapewniająca komfort i bezpieczeństwo podróży wliczona w podstawową cenę zakupu, ale wciąż stanowiąca wartość dodaną. Usługa Comfortia© dotyczy wyłącznie winiety zakupionego w systemie Evignet24. Usługę można zamówić w zgłoszeniu pomocy technicznej co najmniej 48 godzin przed datą wejścia w życie. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie Warunki umowy.

Reklamacja, komentarz, inne pytania
- +

Prowadzimy całodobowy system zgłoszeń do wsparcia, zapewniający precyzyjną i legalną obsługę klienta, a także identyfikowalność i właściwą obsługę. Nasi pracownicy są dostępni w razie jakichkolwiek pytań. System zgłoszeń do wsparcia dostępny jest w menu kontaktowym oraz w stopce.